groep molen
Dussens-Smartlappenkoor-impressie

Het Bestuur

We hebben een nieuw bestuur (zie hieronder)met dank aan de voorgangsters

   
Voorzitter :  Rianne Pennings  

Secetaresse: Nettie van Leest  Meeuwensedijk 6 4268 GV Meeuwen

 
Penningmeester: Lydia Grevenstuk  
Boekingen:Sien Schalken  Nieuwe Steeg 8 4271BE Dussen 0416 391517  
   
Mail adres:kooruitvolleborsten@gmail.com  
   
   
   
Lid  
Ageeth v Herpen